O sobie

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie przewodu habilitacyjnego (tytuł rozprawy: „Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy”).

Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.

Założycielka kancelarii prawnej M. Gładoch. Specjaliści Prawa Pracy (kancelariagladoch.pl). Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. W rankingu „Gazety Prawnej” została uznana za jednego z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r. i 2013 r.